top of page
A professional hosting a online meeting with his clients on the SphereCard platform

Mastering Efficient Referral Processes: Unveiling Key Strategies for Streamlining

Portrait with Glasses

Transform your customers, partners, and employees into dynamic marketing assets with SphereCard. Elevate your business promotion and deepen audience engagement effortlessly.

How it works

Revolutionizin Game-Changer Alert:
Meet the P2P Marketing App Shaping the Future of Advertising!

Unlock the potential of networking in today's dynamic world! Introducing SphereCard – your passport to effortless connections and turbocharged relationships, right from the palm of your hand. Discover the exhilarating power of expanding your network anytime, anywhere. Get ready to elevate your connections and embrace the new normal with SphereCard!

Att tillhandahålla nummer 1 kundtjänst

Introducing our latest innovation: the SphereCard Assistant Manager (SAM)! SAM is your ultimate solution for effortlessly managing content. Simply email SAM with your content preferences, and watch as SAM takes care of the rest. Whether it's crafting content for a single profile or a multitude of profiles, SAM ensures top-notch, personalized content, complete with engaging About sections, captivating images, and compelling videos. Plus, our adaptable pricing structure is tailored to suit your specific requirements. Experience seamless content management like never before with SAM.

Online support

SphereCard är enkelt att ställa in på några minuter, men om du är upptagen kan vi ställa in det åt dig. Kontakta supporten.

Högsta säkerhet

Information som delas i vår applikation är krypterad på ett sådant sätt att endast behöriga parter kan komma åt den.

Snabb prestanda

Vi hittar ständigt sätt att få dig att arbeta snabbt och effektivt.

Boosting Customer Confidence: The Benefits of Using SphereCard for Your Business

By showcasing the VeriSatisfied Award badge, you establish a solid foundation of trust and confidence with potential customers, underscoring your unwavering dedication to delivering exceptional service and ensuring customer satisfaction. This not only entices new business but also fortifies the bond of loyalty with your existing clientele.

SphereCard good customer service award
Customer delighted to use SphereCard to find the skills she needs.

Ge konsumenter, frilansare, entreprenörer och affärsanställda bekvämligheten att göra affärer var som helst inom deras livliga livsstil.

Vad människor säger

Att göra steg

”Jag gillar direktmeddelandefunktionen med avisering. Jag föredrar att använda den mer än e-post. Det är viktigt för mig att mina kunder kan ladda upp dokument och skicka dem direkt till mig utan att behöva hitta det bland många e-postmeddelanden eller så omdirigeras det till skräppost. Det ger mig ett särskilt meddelandecenter för fastighetstransaktioner. "

”Jag var lite skeptisk till inköp men priset var en droppe i skopan. Jag är glad att jag gjorde det. Jag underskattade det helt. Det får mig att marknadsföra mig till och med omedvetet och organisera rutinuppgifter nu när det har blivit andra natur att använda det. "

”Jag gillar Share-funktionen mycket. Det gör det enkelt för mig att få en persons namn och nummer som jag delar MYSphereCard till. Normalt ger jag ut mina visitkort och frågar sällan om personens nummer men nu sparar jag deras namn och telefonnummer i min kontaktlista medan jag delar. Den här appen har flera unika funktioner som jag fortfarande upptäcker alla fördelar med. Tummen upp. ”

Jason 

Eugenie

Jackie

Subscribe to Our Site

Tack för att du skickade!

SphereCard

The Online Marketplace Gateway

om oss

Your Confidentiality
is our Priority 

SphereCard Consumer Protection
SphereCard Consumer Protection
SphereCard Customer satisfaction guarantee
bottom of page