top of page
A professional hosting a online meeting with his clients on the SphereCard platform

Unlocking the Ways to Streamline Referrals

Portrait with Glasses

SphereCard helps turn your customers, partners, and employees into effective marketing channels for your business. It's a great way to promote your business and engage with your audience.

How it works

Revolutionizing Marketing: Introducing the P2P Marketing App for Anyone

Network in the new normal. With SphereCard, you can effortlessly form new connections and enhance current ones, all from the convenience of your smartphone. Experience the power of building a network in the palm of your hand.

Att tillhandahålla nummer 1 kundtjänst

We are introducing the SphereCard Assistant Manager (SAM) - the perfect solution for seamless content management. Email SAM with your desired content, and SAM will cover the rest. Whether you require content for a single profile or a group of profiles, SAM delivers high-quality, customized content, including an About section, images, and videos. Our flexible pricing model is designed to cater to your needs.

Online support

SphereCard är enkelt att ställa in på några minuter, men om du är upptagen kan vi ställa in det åt dig. Kontakta supporten.

Högsta säkerhet

Information som delas i vår applikation är krypterad på ett sådant sätt att endast behöriga parter kan komma åt den.

Snabb prestanda

Vi hittar ständigt sätt att få dig att arbeta snabbt och effektivt.

Boosting Customer Confidence: The Benefits of Using SphereCard for Your Business

Displaying the VeriSatisfied Award badge builds trust and confidence with potential customers, highlighting your commitment to exceptional service and customer satisfaction. This can attract new business and reinforce loyalty with existing customers.
 

SphereCard good customer service award
Customer delighted to use SphereCard to find the skills she needs.

Ge konsumenter, frilansare, entreprenörer och affärsanställda bekvämligheten att göra affärer var som helst inom deras livliga livsstil.

Vad människor säger

Att göra steg

”Jag gillar direktmeddelandefunktionen med avisering. Jag föredrar att använda den mer än e-post. Det är viktigt för mig att mina kunder kan ladda upp dokument och skicka dem direkt till mig utan att behöva hitta det bland många e-postmeddelanden eller så omdirigeras det till skräppost. Det ger mig ett särskilt meddelandecenter för fastighetstransaktioner. "

”Jag var lite skeptisk till inköp men priset var en droppe i skopan. Jag är glad att jag gjorde det. Jag underskattade det helt. Det får mig att marknadsföra mig till och med omedvetet och organisera rutinuppgifter nu när det har blivit andra natur att använda det. "

”Jag gillar Share-funktionen mycket. Det gör det enkelt för mig att få en persons namn och nummer som jag delar MYSphereCard till. Normalt ger jag ut mina visitkort och frågar sällan om personens nummer men nu sparar jag deras namn och telefonnummer i min kontaktlista medan jag delar. Den här appen har flera unika funktioner som jag fortfarande upptäcker alla fördelar med. Tummen upp. ”

Jason 

Eugenie

Jackie

Subscribe to Our Site

Tack för att du skickade!

SphereCard

The Online Marketplace Gateway

om oss

Your Confidentiality
is our Priority 

SphereCard Consumer Protection
SphereCard Consumer Protection
SphereCard Customer satisfaction guarantee
bottom of page